Cây nước Hàn Quốc

Picture of Cây nước nóng lạnh KG43

4.450.000 đ 4.850.000 đ

Cây nước nóng lạnh KG43

Tiện dụng, dễ dùng với 2 vòi riêng biệt nóng, lạnh. Làm lạnh bằng Block LG. Bầu đun bằng...

Thêm vào giỏ
Picture of Cây nước nóng lạnh KG44

4.450.000 đ 4.850.000 đ

Cây nước nóng lạnh KG44

Tiện dụng, dễ dùng với 2 vòi riêng biệt nóng, lạnh. Làm lạnh bằng Block LG Bầu đun bằng ...

Thêm vào giỏ
Picture of Cây nước nóng lạnh KG45

4.650.000 đ 5.900.000 đ

Cây nước nóng lạnh KG45

Tiện dụng, dễ dùng với 2 vòi riêng biệt nóng, lạnh. Làm lạnh bằng Block LG. Bầu đun bằng...

Thêm vào giỏ
Picture of Cây nước nóng lạnh KG46

4.450.000 đ 5.700.000 đ

Cây nước nóng lạnh KG46

Tiện dụng, dễ dùng với 2 vòi riêng biệt nóng, lạnh. Làm lạnh bằng Block LG. Bầu đun bằng...

Thêm vào giỏ
Picture of Cây nước nóng lạnh KG47

6.550.000 đ 7.900.000 đ

Cây nước nóng lạnh KG47

Máy làm nóng lạnh nước uống kết hợp cùng bộ máy lọc nước. Diệt khuẩn, tạo khoáng, loại bỏ...

Thêm vào giỏ
Picture of Cây nước nóng lạnh KG48

6.740.000 đ 8.800.000 đ

Cây nước nóng lạnh KG48

Máy làm nóng lạnh nước uống kết hợp cùng bộ máy lọc nước. Diệt khuẩn, tạo khoáng, loại bỏ...

Thêm vào giỏ